Soups

 • Wantan supu

  Wantan soup

 • € 7,-

 • Miso Shiru

  Miso soup

 • € 4,-

 • Sakana supu

  Fish soup

 • € 9,-

 • Ebi wantan supu

  Prawn dumpling soup

 • € 9,-