Soups

 • Wantan supu

  Wantan soup (chicken dumplings)

 • € 10,-

 • Miso Shiru

  Miso soup

 • € 7,-

 • Sakana supu

  Fish soup (salmon, tuna and whitefish)

 • € 12,-

 • Ebi wantan supu

  Prawn dumpling soup

 • € 12,-