Soups

 • Wantan supu

  Wantan soup

 • € 7,50

 • Miso Shiru

  Miso soup

 • € 4,50

 • Sakana supu

  Fish soup

 • € 9,50

 • Ebi wantan supu

  Prawn dumpling soup

 • € 9,50